Vul een zoekterm in

Prednison

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Prednison
De werkzame stof in Prednison is prednison.

Prednison is een bijnierschorshormonen ook wel corticosteroïd genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig voor het vrijmaken en opslaan van energie, mineralen en zouten.

Prednison wordt toegepast bij zeer veel aandoeningen, waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen, zoals astma, COPD, reuma, multiple sclerose (MS), lupus erythematodes (LE), bepaalde bloedziekten, de darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn en allergische reacties. Verder werkt het tegen sommige vormen van kanker en tegen de ernstige misselijkheid die kan ontstaan bij chemotherapie.

In combinatie met andere geneesmiddelen wordt het ook vaak toegepast bij het voorkomen van afstotingsreacties na orgaantransplantaties.

Ook wordt het gebruikt als substitutietherapie om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen te vervangen, zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom.

Artsen schrijven het meestal voor als:

Stootkuur
Een stootkuur is een behandeling van enkele dagen tot twee weken met een hoeveelheid van 30 tot 80 mg prednison per dag. Dit is een wat grotere hoeveelheid dan bij de meeste langdurige behandelingen. Bij een stootkuur treden meestal geen ernstige bijwerkingen van prednison op.

Een stootkuur wordt toegepast bij plotselinge verergeringen van bepaalde aandoeningen. Meestal zijn dit chronische aandoeningen waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Prednison geneest de aandoening niet, maar onderdrukt de ziekteverschijnselen, zodat uw lichaam zich makkelijker kan herstellen. Ook is er meer effect van andere geneesmiddelen als uw conditie beter is.

Meestal merkt u de werking binnen enkele uren. Soms is de stootkuur bedoeld om de periode te overbruggen tot u de werking merkt van een ander middel, waarvan het effect langzamer intreedt.

Langdurige behandeling
Een langdurige behandeling duurt enkele maanden of langer en bestaat uit een hoeveelheid van ongeveer 10 mg tot 20 mg prednison per dag. U start deze behandeling meestal met een stootkuur van een grote hoeveelheid prednison per dag, waarna u de hoeveelheid in enkele dagen tot weken afbouwt tot de onderhoudsdosering. Gedurende de hele behandeling bepaalt uw arts samen met u of de hoeveelheid prednison bijgesteld moet worden, zodat u de laagst mogelijk dosering gebruikt die nog goed werkt. Deze langdurige behandeling wordt toegepast bij ernstige ziekten waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen in het geval dat andere geneesmiddelen niet of onvoldoende helpen. Het kan bij deze aandoeningen enkele weken duren voor u het effect van prednison merkt.

Onderdeel van een behandeling tegen kanker
In dit geval is er meestal sprake van een dosering prednison van 60 mg of meer per dag, in een combinatie met andere medicijnen tegen kanker. U slikt de combinatie dan gedurende enkele dagen, bijvoorbeeld vijf. Enkele weken daarna start u opnieuw met een periode van enkele dagen slikken. Op deze manier wordt prednison vaak toegepast bij verschillende soorten kanker, zoals lymfeklierkanker, leukemie, een hersentumor, borstkanker en de ziekte van Kahler.

De werking van prednison bij deze aandoeningen is divers. Het verbetert de eetlust, vermindert vermoeidheid en zorgt er vaak voor dat zich beter gaat voelen. Verder gaat prednison de zwelling van tumoren tegen. Het kan daardoor bij tumoren die tegen zenuwen aandrukken de pijn verminderen. Bij de ziekte van Kahler verlaagt prednison de hoeveelheid calcium (kalk) in het bloed, dat bij deze ziekte is verhoogd.

Veel medicijnen tegen kanker veroorzaken ernstige misselijkheid. Prednison kan deze vorm van misselijkheid verminderen, vooral omdat het uw stemming en eetlust verbetert. U gebruikt het dan vaak samen met een ander middel tegen misselijkheid, zoals metoclopramide, ondansetron, granisetron of domperidon.

Substitutietherapie
Substitutietherapie betekent dat men een tekort aan een lichaamseigen stof aanvult met een medicijn. In dit geval betreft het een tekort aan het lichaamseigen bijnierschorshormoon cortisol.

Bij onder andere de volgende aandoeningen wordt prednison gebruikt:

Adrenogenitaal syndroom

Het adrenogenitaal syndroom is een aandoening waarbij de aanmaak van hormonen door de bijnieren is gestoord. De bijnieren kunnen te weinig cortisol en aldosteron en te veel mannelijke geslachtshormonen aanmaken.

De behandeling van het adrenogenitaal syndroom bestaat meestal uit de combinatie van cortison of hydrocortison met fludrocortison. Ook prednison kan worden gebruikt.

Hierboven, bij Bijnierziekten, leest u hoe prednison werkt bij het adrenogenitaal syndroom.

Allergie

Astma

Bijnierziekten

Prednison wordt gebruikt wanneer de eigen bijnierschors geen of te weinig cortisol aanmaakt. Dit is het geval bij:

 • de primaire bijnierschorsinsufficiëntie, zoals de ziekte van Addison;
 • de ziekte van Cushing, nadat de bijnieren zijn verwijderd of na een operatie aan de hypofyse;
 • ziekte van de hypofyse (een klier in de hersenen) waardoor deze de bijnier niet meer aanstuurt om bijnierschorshormoon te maken.
 • het adrenogenitaal syndroom: een aangeboren afwijking van de productie van hormonen in de bijnieren.

Werking
De natuurlijke aanmaak van cortisol vertoont een dagritme: in de vroege ochtend is de aanmaak hoog en gedurende de dag neemt de hoeveelheid cortisol af. Ook neemt de hoeveelheid toe bij inspanning, ziekte of stress.

De behandeling met prednison moet ook een dergelijk patroon vertonen. Daarom neemt men `s ochtends meestal meer prednison dan `s avonds en moet men soms bij ziekte of ernstige psychische stress extra prednison innemen.

Chronische obstructieve longziekten (COPD)

Clusterhoofdpijn

Prednison wordt heel soms gebruikt ter voorkoming van clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is een aanval van hevige, borende pijn rondom of achter één oog. De pijn ontstaat binnen twee minuten zonder aanleiding en zonder waarschuwingssignalen. Vaak is het oog ook rood en tranend, heeft u een loopneus en zweet op het voorhoofd.

Een aanval kan een kwartier tot drie uur duren. De aanvallen komen in clusters van enkele weken of zelfs maanden. Tijdens zo'n cluster kunt u tot acht aanvallen per dag krijgen, meestal zijn dit er twee of drie. Ze treden vaak 's nachts op. Een kleine groep mensen heeft deze aanvallen elke dag.

Als u veel aanvallen heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Meestal wordt een ander geneesmiddel, bijvoorbeeld verapamil, gebruikt ter voorkoming van aanvallen van clusterhoofdpijn. Als verapamil niet goed werkt, kunt uw arts prednison voorschrijven. Prednison wordt dan als stootkuur gebruikt.

Colitis ulcerosa

Kanker

Lupus Erythematodes (LE)

Multiple Sclerose (MS)

Ontstoken ogen door andere oorzaken

Prednison wordt toegepast bij verschillende soorten ontstekingen van het oog.

Reumatoïde artritis

Voorkomen van afweerreacties

Ziekte van Addison

Bij de ziekte van Addison functioneren de bijnieren niet meer goed. Een soortgelijke situatie ontstaat ook wanneer de bijnieren ontbreken (na operatieve verwijdering van de bijnieren, bijvoorbeeld vanwege een tumor). Dit heeft als gevolg een tekort aan cortisol, aldosteron en sommige mannelijke geslachtshormonen.

De behandeling bestaat meestal uit de combinatie van cortison of hydrocortison met fludrocortison. Ook prednison kan gebruikt worden. Mannelijke geslachtshormonen worden soms aangevuld met DHEA.

Hierboven, bij Bijnierziekten, leest u hoe prednison werkt bij primaire bijnierschorsinsufficiëntie.

Ziekte van Crohn

Ziekte van Cushing

Bij de ziekte van Cushing maakt de bijnierschors te veel bijnierschorshormoon aan. Dit komt meestal door een goedaardige tumor in de hypofyse, maar het kan ook komen door een tumor in de bijnier of elders in het lichaam. Een operatie kan nodig zijn.

Na een operatie aan de hypofyse kan de hoeveelheid bijnierschorshormoon juist tijdelijk te laag zijn. Dan moet het bijnierschorshormoon tijdelijk worden aangevuld.

Een enkele keer kan het nodig zijn de bijnieren te verwijderen. Daarna moet het bijnierschorshormoon worden aangevuld.

Prednison wordt ook toegepast als slechts één van de bijnieren is verwijderd. Het wordt dan gebruikt totdat de andere bijnier weer voldoende cortisol aanmaakt.

Hierboven, bij Bijnierziekten, leest u hoe prednison werkt bij de ziekte van Cushing.


Op welke bijwerkingen moet ik letten?


Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De kans op deze bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid voor deze bijwerkingen, de hoeveelheid prednison die u gebruikt en de lengte van de behandeling. Vraag uw arts welke bijwerkingen u kunt verwachten.


 • In het algemeen geldt het volgende. Bij een behandeling van een of twee injecties en bij substitutietherapie heeft u weinig kans op bijwerkingen.
 • Bij een stootkuur gebruikt u gedurende enkele dagen tot weken een hoge dosering van 30 mg tot 80 mg prednison. De bijwerkingen die u daarbij ervaart zijn in het algemeen niet gevaarlijk of schadelijk, soms wel lastig of vervelend.
 • Bij langdurig gebruik gaan de meeste bijwerkingen na enkele dagen tot weken over, als u aan het middel gewend bent geraakt. Na enkele weken gebruik heeft u wel kans op bijwerkingen, die optreden bij langdurend gebruik. Dit is ook het geval bij kortdurende behandelingen met doseringen vanaf 30 mg die vaak herhaald worden. Bijvoorbeeld vaker dan vier keer per jaar.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Meteen vanaf het begin van de behandeling

 • Soms: maag- of darmklachten. Wanneer dit is toegestaan, kunt u het medicijn vlak voor of tijdens de maaltijd innemen om deze klachten te voorkomen. Overleg hierover met uw arts. De maag- en darmwand kunnen gevoeliger zijn, waardoor eerder maag- en darmzweren ontstaan. Overleg voor gebruik met uw arts als u recent een maag- of darmzweer heeft gehad of die nu nog heeft. Eventueel kan uw arts een maagzuurbeschermend middel voorschrijven.
 • Tijdelijke veranderingen in gevoel en stemming, die per persoon kunnen verschillen. Men kan energieker, prikkelbaar, rusteloos, angstig of agressief worden, maar ook neerslachtig, futloos of vermoeid. Overleg voor gebruik met uw arts als u depressief bent of hiervoor behandeld wordt. Mocht u veel last hebben van stemmingsveranderingen, vraag dan uw arts om advies. Mogelijk kan de dosering enigszins worden verlaagd. Bij slaapproblemen door rusteloosheid kan het helpen het middel in één keer vroeg op de dag in te nemen.
 • Omdat bijnierschorshormonen de aanmaak en afbraak van koolhydraten beïnvloeden, kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Dit kan vooral optreden bij mensen boven de 75 jaar. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of bloedsuikerverlagende tabletten nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucosegehalte.
 • Slecht genezende wonden en meer kans op infecties met bacteriën, virussen of schimmels. Start de behandeling niet, als het enigszins kan, als u last heeft van aandoeningen die zijn veroorzaakt door infecties van bacteriën, schimmels of virussen. Als de infectie uit de hand loopt heeft u dat niet in de gaten, omdat bijnierschorshormonen ontstekingsverschijnselen, zoals roodheid en zwelling, tegengaan. Mocht zich een infectie tijdens het gebruik voordoen, bespreek dan met de arts wat u moet doen. Neem in elk geval contact op bij plotseling opkomende ontstekingen, bij ontstekingen in of rond het oog en bij een ontsteking waarvan u weet of vermoedt dat deze door een virus is veroorzaakt.
  • overleg met uw arts als u gevaccineerd moet worden, bijvoorbeeld tegen tropische ziekten. Mogelijk reageert uw lichaam onvoldoende op de inenting.
  • raadpleeg uw arts als u een wond heeft die slecht geneest.
 • Een verhoogde bloeddruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of hiervoor behandeld wordt.
 • Een verhoogde oogboldruk kan ontstaan bij personen die daarvoor gevoelig zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft, terwijl deze niet wordt behandeld door de oogarts
 • Bij sommige vrouwen blijft de menstruatie uit tijdens de behandeling.
 • U kunt last krijgen van spierzwakte en vermoeidheid. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.
 • Stoornisssen in het hartritme. U kunt een licht verhoogd risico op hartritmestoornissen hebben.
 • Als u aan psoriasis lijdt: u kunt meer last krijgen van deze aandoening als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.

Alleen als u extra gevoelig bent voor één van de bijwerkingen of als u vaker in korte tijd stootkuren gebruikt, kunt u de bijwerkingen ervaren, die we hieronder noemen.

Na gebruik van meer dan drie weken
De volgende bijwerkingen treden meestal niet op bij hoeveelheden van minder dan 7 mg per dag.

 • Sommige mensen worden dikker door de veranderde opbouw en afbraak van vet, door een toename van de eetlust en door het vasthouden van vocht. Het is vaak nodig de eetgewoontes aan te passen om het gewicht op peil te houden. Een diëtist kan u daarbij helpen. Vraag uw huisarts om een verwijzing.
 • Regelmatig krijgen mensen een opgezwollen gezicht. Dit is voor velen een belangrijk nadeel van de behandeling. Het is niet altijd mooi en terwijl het niet goed met hen gaat, zien zij er voor hun omgeving juist 'welvarend' uit.
 • De huid wordt vaak dunner, waardoor het de onderliggende weefsels minder goed beschermt. Hierdoor kunt u eerder last krijgen van blauwe plekken en streepvormige littekens (striae). Enige maanden na het stoppen met de behandeling moet de huid weer zijn normale dikte terug hebben. De littekens verdwijnen niet meer.
 • Andere effecten op de huid zijn dat wonden minder goed en minder snel genezen en dat er een verhoogde kans is op acne (jeugdpuistjes) en overmatige haargroei, vooral in het gezicht.
 • Vermindering van de werking van de bijnierschors. Hier heeft u tijdens de behandeling geen last van, maar na het stoppen heeft uw bijnierschors tijd nodig om op gang te komen om weer zelf bijnierschorshormonen aan te maken. Dit kan een halfjaar duren. Moet u tijdens of binnen een halfjaar na beëindiging van de behandeling een medische ingreep ondergaan? Vertel dan altijd dat u een bijnierschorshormoon gebruikt, of gebruikt heeft. Na operaties heeft uw lichaam extra bijnierschorshormoon nodig. Omdat uw bijnierschors deze op dit moment zelf niet kan aanmaken moet de dosering vaak worden aangepast.

Na enkele maanden gebruik
Dit is een gebruik van enkele maanden of meerdere kortdurende kuren met een hoge dosering achter elkaar. Bijvoorbeeld meer dan vier per jaar. De bijwerkingen kunnen na enkele maanden optreden, of pas na het stoppen met een langdurige behandeling. Ze komen meestal niet voor als u minder dan 7 mg per dag gebruikt.

 • Verlies van botweefsel (osteoporose). De botten worden dan brozer, waardoor deze eerder breken. Het gebruik van bijnierschorshormonen versterkt het natuurlijke afbraakproces van de botten waardoor broze botten ontstaan. Het is daarom belangrijk tijdens het gebruik van de bijnierschorshormonen voldoende kalk te gebruiken (in de vorm van zuivelproducten of eventueel als tabletten). Ook lichaamsbeweging is noodzakelijk voor een actieve opbouw van de botten.
 • Een blijvende vertroebeling van de ooglens (cataract) kan ontstaan. Neem contact op met uw arts als u veranderingen in uw gezichtsvermogen opmerkt. Bij ouderen en mensen met diabetes kan ouderdomsstaar wat eerder ontstaan dan normaal zou gebeuren. Ouderdomsstaar is een blijvende vertroebeling van de ooglens. Neem contact op met een oogarts als u wazig gaat zien en vermeld dan dat u een bijnierschorshormoon gebruikt. Het gezichtsvermogen kan met een bril vaak nog goed worden gecorrigeerd. Mocht na verloop van tijd het gezichtsvermogen te slecht zijn, dan is een lensoperatie nodig.
 • Kinderen kunnen door het gebruik soms minder hard groeien. Het is daarom belangrijk dat een arts regelmatig de lichaamslengte en het lichaamsgewicht controleert. Als blijkt dat inderdaad groeivertraging optreedt, dan kan tijdig worden overwogen de behandeling te stoppen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?


Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter. Vraag ook uw arts om een duidelijke instructie op papier. De doseringsschema's bij dit middel zijn vaak ingewikkeld, omdat u op- en af moet bouwen.

Hoe?

Gewone tabletten

 • Wanneer dit is toegestaan, kunt u de tabletten vlak voor of tijdens een maaltijd innemen. U heeft dan minder kans op maagklachten.
 • Sommige mensen vinden dat de tabletten een onplezierige bittere smaak hebben. Wanneer dit is toegestaan, kunt u de tabletten innemen met een lepel vla of yoghurt. Eventueel kunt u uw arts vragen een recept te schrijven voor gelatinecapsules, die de apotheek voor u kan maken. Zo'n capsule kunt u in zijn geheel inslikken, waarna hij in de maag oplost. Verwerking in een capsule kan ook prettig zijn als u erg veel tabletten in één keer moet slikken.

Tabletten met vertraagde afgifte (Lodotra)

 • Neem de tabletten in met een glas water en wat voedsel. Dit vermindert de kans op maagklachten en het middel wordt er beter door opgenomen in het lichaam. Sommige mensen vinden dat de tabletten een onplezierige bittere smaak hebben. Neem tabletten dan in met een lepel vla of yoghurt.
Wanneer?

Gewone tabletten

 • Zodra u het middel in huis heeft, kunt u het het beste meteen innemen.
 • Soms moet u dit middel in het begin 2 tot 4 keer per dag innemen, om er zo aan te wennen. Zodra u minder last heeft van de bijwerkingen, zoals misselijkheid, kunt u proberen de hoeveelheid voor 1 dag in 1 keer in te nemen. U voorkomt hiermee bijwerkingen op de lange termijn.
 • Als u het 1 keer per dag inneemt, doe dat dan vroeg in de ochtend. Bijvoorbeeld bij het ontbijt. U beperkt hierdoor het remmende effect op de eigen bijnierschors.

Tabletten met vertraagde afgifte

 • Neem de tabletten 's avonds voor het slapengaan (om ong. 22.00 uur) in.
Hoe lang?
Een stootkuur duurt meestal tussen de 5 en 10 dagen. Soms moet u de dosis aan het einde van de kuur langzaam afbouwen, bijvoorbeeld door elke dag één tablet of capsule minder te slikken.

Het kan ook nodig zijn dat u prednison voor langere tijd moet gebruiken. Soms wel enkele maanden of langer.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?


 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel verschillende keren per dag gebruikt: neem de vergeten dosis zo snel mogelijk alsnog in. Is het alweer tijd voor de volgende dosis? Neem beide doses dan tegelijk in.
 • Als u dit middel één keer in de twee dagen gebruikt: neem de vergeten dosis de volgende ochtend in. Komt u er pas na twee dagen achter als u de volgende dosis alweer moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...


autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?


Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Pas op met het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur, celecoxib, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Ontstekingsremmende pijnstillers hebben als bijwerking maag- en darmzweren. Prednison kan de kans op deze bijwerking verhogen. De pijnstiller paracetamol heeft deze bijwerking niet. Deze kunt u wel veilig gebruiken.
 • Ritonavir en lopinavir, middelen gebruikt bij hiv-infectie. De hoeveelheid prednison in het bloed kan stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Efavirenz, een middel gebruikt bij hiv-infectie. De hoeveelheid prednison in het bloed kan door deze middelen dalen. De werking van prednison kan verminderen. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen mogen niet in combinatie met prednison worden gebruikt. Overleg met uw arts.
 • Bepaalde vaccins, zoals het BMR-vaccin, het gelekoortsvaccin en het buiktyfusvaccin (Vivotif). Prednison vermindert de werking van deze vaccins. Het BMR-vaccin en het gelekoortsvaccin mag u niet gebruiken als u meer dan twee weken prednison gebruikt. Het buiktyfusvaccin dat u via de mond kunt innemen, mag u ook niet gebruiken. Het is wel mogelijk het buiktyfusvaccin via een injectie te krijgen. Neem hierover contact op met uw arts.
 • Middelen onder andere gebruikt bij epilepsie die een van de volgende bestanddelen bevatten: carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne of primidon en het middel tegen tuberculose rifampicine. Deze middelen kunnen de hoeveelheid prednison in het bloed verlagen. Bij stoppen verhogen ze juist de hoeveelheid prednison. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Dus ook als u met een van deze middelen gaat stoppen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?


Zwangerschap
Een korte stootkuur kunt u soms volgen tijdens zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Overleg hierover met uw arts. Over een behandeling van meerdere weken of langer zult u samen met uw arts een afweging moeten maken tussen de voordelen van de behandeling en de risico's voor het kind. De effecten op het ongeboren kind zijn nog niet allemaal bekend, maar duidelijk is dat het kind minder goed kan groeien.

Borstvoeding
Tijdens een stootkuur gedurende tien dagen met een dosering tot 30 mg per dag kunt u borstvoeding geven. Het geeft dan weinig risico voor de baby. Tijdens een behandeling van meerdere weken of langer kunt u beter geen borstvoeding geven. Overleg hierover met uw arts.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?


Bij ziektes waarbij het lichaam zelf geen of onvoldoende bijnierschorshormonen aanmaakt, zal de bijnierschors niet of nauwelijks meer op gang komen. U moet dit middel daarom levenslang gebruiken.

 • Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel enkele dagen? Dan kunt u in één keer stoppen zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan.
 • Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel korter dan 3 weken achter elkaar? Meestal kunt u in één keer stoppen, zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan. Soms heeft de arts voor u wel een afbouwschema voorgesteld. Vaak is dat om een terugkeer van de aandoening te voorkomen. Bij astma stapt u soms over op inhalaties met een bijnierschorshormoon.
 • Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel langer dan 3 weken achter elkaar? Bouw dan langzaam af in overleg met uw arts. Bij plotseling stoppen kunt u last krijgen van ernstige ziekteverschijnselen, zoals diarree, misselijkheid, zwakte en vermoeidheid. Die ziekteverschijnselen ontstaan doordat uw eigen bijnierschors tijdens het gebruik minder hormonen aanmaakt. Er is immers al voldoende bijnierschorshormoon in het lichaam aanwezig. Bij plotseling stoppen kan de bijnierschors de hormonen niet ineens weer aanmaken. Het duurt enige weken tot soms meer dan een jaar voor de bijnierschors weer helemaal op gang is.

Recept nodig en welke toedieningsvormen?


Prednison is sinds 1954 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten met vertraagde afgifte onder de merknaam Lodotra en in gewone tabletten als het merkloze Prednison.


Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

(laatst gewijzigd: 9-10-2015 22:02:31)

Geneesmiddel zoeken
Type hieronder (een deel van) de naam van het geneesmiddel waar u meer informatie over wenst.
 

 

Mediq Apotheek
Versie: 12.1 [01-08-2017]